โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
   หน้าหลัก 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 
     
แจ้งดำเนินการจับฉลากห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องปกติ) 
     
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน 
     
คนเก่งอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

 


ถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและ เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา
 

 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 

 


กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
 

 


แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 และจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
 

 


การแข่งขัน “สพฐ.- ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 17” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
 

 


คนเก่งอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
 

 


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 

 


การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด
 

 


วันเด็ก 2565
 

 


ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 

 


การประเมินการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ การคิดเลขเร็ว และท่องสูตรคูณ ประจำเดือนธันวาคม
 

 


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 

 


ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
 

 


การติดตาม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบ AI ในการประเมินการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Edmodo และห้องเรียน 2 ภาษา (MEP)
 

 


5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 

 


ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับจังหวัด
 

 


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 

 


ค้นข่าวมาเล่า