โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
   หน้าหลัก 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเปิดเรียนหลังโรคโควิค 19 ระบาด 
     
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา“ปรับปรุงลานกิจกรรมและโดม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)” 
     
ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
     
ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ในช่วงปีใหม่) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ผอ.เขต สพป.สท.2นิเทศติดตามและให้กำลังใจคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีกการศึกษา 2563
กิจกรรมวันChristmas2020
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "พบเพื่อครู สุโขทัยเขต 2" ในอำเภอศรีสัชนาลัย

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา“ปรับปรุงลานกิจกรรมและโดม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)”
 


ค้นข่าวมาเล่า