โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
   หน้าหลัก 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศฉบับที่ 4 เรื่อง แจ้งหยุดเรียน (On Site) 14 วัน 
     
ประกาศฉบับที่ 3 การเข้ารับการตรวจแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) 
     
ประกาศฉบับที่ 2 แจ้งหยุดเรียน 
     
ประกาศฉบับที่ 1 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
Big Cleaning Day
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
กิจกรรม OPEN HOUSE
การแข่งขันวิง 31 ขา สามัคคี ปี 16

ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 

 

 

 

 


ประกาศการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19)
 

 

                                                                                                                                        

 


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 


ค้นข่าวมาเล่า