โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564
ประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ในระดับจังหวัด
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ห้องเรียน AI
Big Cleaning Day
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
กิจกรรม OPEN HOUSE
การแข่งขันวิง 31 ขา สามัคคี ปี 16

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป