โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมโรงเรียนธนาคารศรีสัชนาลัย
ผอ.เขต สพป.สท.2นิเทศติดตามและให้กำลังใจคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีกการศึกษา 2563
กิจกรรมวันChristmas2020
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "พบเพื่อครู สุโขทัยเขต 2" ในอำเภอศรีสัชนาลัย
กิจกรรมรับประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-ชั้นโท
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
รับการนิเทศโครงการโรงเรียนสุจริตจากศึกษานิเทศก์สพป.สท 2

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป