โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
    .

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

ผู้บริหาร

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  ดร.อารีย์ วรรรณชัย
   ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการ   
   วุฒิการศึกษา:  

 
     

 
ครูสายชั้นปฐมวัย

 
 
ชื่อ - สกุล: นางสาวนมณกร  แก่นแก้ว 
ตำแหน่ง: ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา: คบ.วิทยาศาสตร์

 

 

 

 


ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 ชื่อ-สกุล:  นางสังวาลย์  กึกก้อง
 ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
 วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ปฐมวัย

 

      

 

 
ชื่อ-สกุล: นางวันวิสา  คำตา
ตำแหน่ง: ครู คศ.3 
วุฒิการศึกษา: ศษ.บ สังคมศึกษา
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล: นายจิระพงษ์ ข่ายเพชร
ตำแหน่ง: ครู คศ.3   
วุฒิการศึกษา: คบ. ปฐมวัย          

 

 
     

  

 

 

 

ชื่อ-สกุล:  นางวัฒนา  ขาวดีตำแหน่ง:  ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา:  คบ.สังคม
 
 
     
      
  ชื่อ-สกุล: นางมาลัย กระจ่างยุทธ
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาอังกฤษ
 

 

 

       
  ชื่อ-สกุล: นางสาววรัญญา  ทองสุวรรณ์
  ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย  
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาไทย
 

 

 

       
  ชื่อ-สกุล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  มิ่งด่าง
 ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)  
 วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 

 

  

  ชื่อ-สกุล:  นางทัศนีย์  ขีดขั้น  
  ตำแหน่ง: 
 ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  ค.บ. สังคมศึกษา
 
       
   ชื่อ-สกุล:  นางภาวนา  ยินดี
     ตำแหน่ง:  ครู คศ.3        
   วุฒิการศึกษา:  ค.บ. ปฐมวัย
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล: นางสาวหทัยรัตน์  แม้นอินทร์
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย 
   วุฒิการศึกษา:  คบ.คณิตศาสตร์
   
 

 

 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล: นางอินทะนงค์  ประสมวงศ์
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย 
   วุฒิการศึกษา:  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวอุมาวรรณ์  ยงยืน
ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)  
วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์                            
 

 

 
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล: นางสาวจริยาภรณ์  พิมิตร
 ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)  
 วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาอังกฤษ
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
     
     ชื่อ-สกุล:  นางนิตยา  ทรัพย์พร้อม 
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.1  
   วุฒิการศึกษา:  วทบ.คณิตศาสตร์

 

 

 ชื่อ-สกุล:  นางสาวเวณิกา  ล้นเหลืออ  ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย    
 วุฒิการศึกษา:  กศ.บ.ชีววิทยา
 

 

 
 
 
 
ชื่อ-สกุล: นางสาวสุรีพร  อุบลดี    
ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย  
วุฒิการศึกษา:  คบ.คอมพิวเตอร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล: นางปรียา  บุญรัก
ตำแหน่ง: ครู (พนักงาราชการ)
วุฒิกาศึกษา: ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
    ชื่อ-สกุล:  นางจันทร์แรม  นาจรัส
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  ค.ม.การบริหารการศึกษา
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางอมราวดี  เดือนเพ็ญ   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.เกษตรศาสตร์
 
 
   ชื่อ-สกุล:   นายสระเกษต์  หนานกุล   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย   
  วุฒิการศึกษา:  
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางสาวจิราภรณ์  พลเหิม  ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย   
 วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นายเพิ่มพูน นนทธิ
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ
                                คบ.บริหารการศึกษา
 
 
         ชื่อ-สกุล:  นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน    ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
 
    
 
 
    ชื่อ-สกุล:  นางสาวสุภาดา  นพวิบูลย์
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย   
   วุฒิการศึกษา: ศศ.บ.ภาษาไทย
 
 
 
    ชื่อ-สกุล:  นางสาวนุชรา  สาธุการ
   ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)    
   วุฒิการศึกษา:  คบ.สังคม
 
 
 
      
 
 
   

 
 

นายอารีย์ วรรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสันาลัยฯ

 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.236.245.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 505,108
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th