.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
 
 
 

>แบบฟอร์มทางราชการ
>กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
>คุรุสภา
>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
>สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
>สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
>สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
>สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
>สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
>สพป.สุโขทัย เขต 2
>กบข.
>การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
>ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล(DMC)
>โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(Schoolmis)
>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ TEPE ONLINE

>สะเต็มศึกษา (Stem Education)
>ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

>ก.พ.7 ออนไลน์
>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาฯ(ปพ.5 Online)

>โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาไทย
>ABSL Fanpages

 

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
>Kahoot.it
>การศึกษาทางไกล eDLTV
>ห้องเรียนDLITสพฐ.
>ห้องเรียนDLITสพป.สท.2
>สื่อออน์ไลน์โรงเรียนในฝัน Lab School Media Centre

>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กระทรวงศึกษาธิการ
>สื่อการเรียนดิจิตอล Digital Content Self Learning
>คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูล 10 พ.ย.2557 
ข้อมูล 10 พ.ย.2557
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
4
9
13
อนุบาล 2/1
16
6
22
อนุบาล 2/2
9
10
19
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
17
11
28
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
15
13
28
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
15
14
29
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
13
14
27
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
14
16
30
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
16
15
31
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
14
15
29
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
15
17
32
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
15
27
42
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
19
21
40
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
21
18
39
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
21
18
39
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
17
20
37
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
20
18
38
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
21
16
37
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
20
18
38
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
22
21
43
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
20
22
42
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
20
21
41
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
17
18
35
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
15
27
42
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
21
21
42
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
21
20
41
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
24
18
42
รวมทั้งสิ้น
462
469
927

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557.docx
 

นายอารีย์ วรรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสันาลัยฯ

 
 
 

 

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.248.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 453,370
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th